Historie Kapitein Kok (1976-2013)

Toen Wijnand Key het schip kocht heeft een binnenvaartschipper het schip langszij zijn eigen schip naar Muiden gebracht, waar het bij de toenmalige scheepswerf Schouten gerestaureerd is. In de zomers van 1977 en 1978 voer de Kapitein Kok geregelde diensten vanuit thuishaven Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Gorinchem en Dordrecht. In de zomer van 1979 werd dit Amsterdam - IJmuiden v.v. over het Noordzeekanaal. Deze lijnvaarten zijn hierna niet meer vervolgd en sindsdien worden uitsluitend verhuurtochten gevaren.

 

Om het publiek meer gelegenheid te geven kennis te maken met en mee te varen
op deze bijzondere radersalonboot werden op initiatief van de Stichting Over
Water van 2000-2005 jaarlijks enkele 'historische vaarten' over de Lek
georganiseerd, alsmede in december 2011 ter gelegenheid van haar 100-jarige jubileumvaart. Hiervoor bestond grote belangstelling. Ook bezoekt de Kapitein Kok in de regel het grote tweejaarlijkse evenement 'Dordt in Stoom' in en om Dordrecht waar ze (ondanks het ontbreken van een eigen stoommachine) door het goed bewaarde historisch karakter van het schip een waardige gast is. De sinds de restauratie in 1977 aangebrachte uitbreidingen van de opbouw op het hoofd- en het bovendek hebben dit historisch karakter niet aangetast.

 

In 1987-88 deed Wijnand Key de Radersalonboot Kapitein Kok BV over aan zijn zoon Martin die de exploitatie voortzette tot 2002, waarna ze verschillende eigenaren gehad heeft en uiteindelijk in 2012 failliet gegaan is. Uit het faillissement heeft rederij Quo Vadis haar op een veiling in 2013 gekocht en van juni 2013 t/m april 2014 verbouwd tot Kapitein Anna.

 

Lees meer over haar periode als Kapitein Anna of ga terug naar de periode dat ze in Ludwigshafen lag als Rheingaststätte

 

© Teksten op basis van de bronnen vermeld op de pagina Bronvermeldingen

 

historie & kwaliteit!

Kapitein Anna • NDSM-pier 6 • 1033 RE Amsterdam Noord • tel: 0655 345 911 •